Kosztorysowanie

foto_14– Przedmiary robót dla planowanych inwestycji oraz prac remontowych
– Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną lub szczegółową
– Kosztorysy powykonawcze
– Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót
– Sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów
– Kosztorysy „ślepe” (bez cen z podaniem nakładów rzeczowych RMS)
– Zestawienia materiałów robocizny i sprzętu dla danej inwestycji
– Wykonywanie harmonogramów zakresowo-czasowych budów