Instalacje BMS

foto_06– Instalacje sterujące instalacją oświetleniową,
– Instalacje sterujące pracą elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
– Instalacji sterowania oświetleniem (system DALI)
– Instalacji odczytów mediów
– Archiwizacja parametrów budynku
– Optymalizacja zużycia mediów
– Integracja i wizualizacja elementów budynkowych