Instalacje elektryczne

foto_08– Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego i bezpieczeństwa
– Instalacji siły i gniazd wtykowych
– Instalacje odgromowe, uziemiające i przeciwprzepięciowe
– Rozdzilnice niskiego napięcia
– Monitoring sieci energetycznych-współpraca z systemami BMS
– Trasy kablowe, estakady technologiczne
– Oświetlenie terenu
– Stacje transformatorowe
– Sieci niskiego i średniego napięcia (przyłącza niskiego i średniego napięcia)