Nadzory inwestorskie

foto_12– doradztwo na etapie przed rozpoczęciem inwestycji
– monitorowanie zgodności procesu inwestycyjnego z przepisami prawa budowlanego
– koordynowanie działań zespołów wykonawczych
– monitorowanie prac pod kątem wymogów BHP
– analizę projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego
– pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, na użytkowanie
– kontrole jakości i postępu robót
– prowadzenie spotkań i sporządzanie protokołów
– raporty dotyczące postępu procesu uzyskiwania pozwoleń